ონლაინ ტრენინგ კურსები ფართო საზოგადოებისთვის პერსონალური მონაცემების დაცვისა და კიბერჰიგიენის შესახებ ევროკავშირის სტანდარტების მიხედვით. 1-ლი სესია
2023 წლის მარტი-მაისი
დააჭირეთ აქ
Previous
Next

პროექტის შესახებ

ევროკავშირი აქტიურად მონაწილეობს ევროპის კიბერ-სივრცეში მონაცემთა უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველყოფის პროცედურებში. იგი ხაზს უსვამს კიბერ უსაფრთხოების და კიბერ-ჰიგიენის ცნობიერების ამაღლების მნიშვნელობას სხვადასხვა ორგანიზაციების დაარსების და ღონისძიების ორგანიზების გზით, რაც მოიცავს სემინარებს, კვლევებსა და დირექტივებს, მათ შორის GDPR და NIS დირექტივებს.

საქართველოში ევროკავშირის ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარება უაღრესად მნიშვნელოვანი საკითხია.

პროექტის პერსონალი

მთავარი მკვლევარი

პროფ. მაქსიმ იავიჩი

აფილირებული სრული პროფესორი, კიბერუსაფრთხოების მიმართულების ხელმძღვანელი, კავკასიის უნივერსიტეტში

კავკასიის უნივერსიტეტის კიბერუსაფრთხოების ცენტრის დირექტორი 

კავკასიის უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კიბერუსაფრთხოების ასოციაციის პრეზიდენტი და აღმასრულებელი დირექტორი მთავარი მკვლევარი

დამხმარე მენეჯერი და უფროსი ლექტორი

გიორგი იაშვილი

კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

კავკასიის უნივერსიტეტის კიბერუსაფრთხოების ცენტრის დირექტორის მოადგილე

სამეცნიერო კიბერუსაფრთხოების ასოციაციის ტექნიკური დირექტორი დამხმარე მენეჯერი და უფროსი ლექტორი

 

უფროსი ლექტორი

არჩილ შენგელია

მოწვეული ლექტორი, კავკასიის უნივერსიტეტი

კიბერუსაფრთხოების მთავარი სპეციალისტი კიბერუსაფრთხოების ცენტრში, კავკასიის უნივერსიტეტის უფროსი ლექტორი

 

 

უფროსი ლექტორი

გიორგი ახალაია

კომპიუტერული მეცნიერების დოქტორანტი

კავკასიის უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი

კიბერუსაფრთხოების მთავარი სპეციალისტი კიბერუსაფრთხოების ცენტრში, კავკასიის უნივერსიტეტის უფროსი ლექტორი

 

 

 

პროექტის მენეჯერი

ირინა მელუა

MBA Grenoble Ecole de Management, საფრანგეთი

კავკასიის უნივერსიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი ინტერნაციონალიზაციის მიმართულებით პროექტის მენეჯერი

 

 

 

 

განათლების მენეჯერი

ოქსანა კოვალჩუკი

კიევის ვაჭრობისა და ეკონომიკის ეროვნული უნივერსიტეტის ფინანსების მაგისტრი

სამეცნიერო კიბერუსაფრთხოების ასოციაციის კიბერუსაფრთხოების პროექტების კოორდინატორი საგანმანათლებლო მენეჯერი

 

 

 

 

 

 

აქტივობები

მონაცემთა დაცვის ევროპული პრაქტიკის კვლევა

მონაცემთა დაცვის ევროპული პრაქტიკისა და GDPR სტანდარტების დანერგვის კვლევის ჩატარება

DataSecSchool პროგრამის შემუშავება

თითოეული სამიზნე ჯგუფისთვის ევროპული პრაქტიკის ჩატარებული შესწავლის საფუძველზე DataSecSchool პროგრამის შემუშავება

სახელმძღვანელოების და სასწავლო მასალების შექმნა

სახელმძღვანელოებისა და სასწავლო მასალების შექმნა DataSecSchool-ის თითოეული სამიზნე ჯგუფისთვის ევროკავშირის გამოცდილებაზე დაყრდნობით

ონლაინ საგანმანათლებლო რესურსების განვითარება

კიბერ ჰიგიენისა და მონაცემთა დაცვის შესახებ ონლაინ საგანმანათლებლო რესურსების შემუშავება ევროკავშირის სტანდარტების მიხედვით

DataSecSchool-ის ორგანიზაცია

DataSecSchool-ის ორგანიზაცია სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალისთვის

მოწინავე სესიების ორგანიზება

მოწინავე სესიების ორგანიზება გადაწყვეტილების მიმღები პირებისთვის, ტექნიკური პერსონალისთვის და პოლიტიკის შემქმნელებისთვის DataSecSchool-ში

ონლაინ ტრენინგ კურსების ორგანიზება

ფართო საზოგადოებისთვის ონლაინ ტრენინგ კურსების ორგანიზება პერსონალური მონაცემების დაცვისა და კიბერჰიგიენის შესახებ ევროკავშირის სტანდარტების მიხედვით

ყოველწლიური მრგვალი მაგიდების ორგანიზება

DataSecSchool-ის მონაწილეებისთვის ყოველწლიური მრგვალი მაგიდების ორგანიზება მონაცემთა დაცვის ევროპული პრაქტიკის, საქართველოში განხორციელების შესაძლებლობების განხილვით.

ka_GEGeorgian